| INICI | MARCA:
| VEURE TOTES  
CAT | CAST

Col·leccions

Sobre nosaltres

Referències

Comparteix-nos

Home Botigues Guia de talles
Dona Empresa
Nena Contacte  
Nen    
www.sabateriestorras.com - SABATERIES TORRAS 2017 - Avís legal
AVÍS LEGAL
Dades del propietari i responsable del lloc web www.sabateriestorras.com:


Sabateries TORRAS - J. PRADO (d'ara endavant, Sabateries TORRAS)
C / Portal de Sant Roc, 58
08221 Barcelona
Espanya
CIF núm 39156941QCorreu electrònic: info@sabateriestorras.com


Condicions d'ús
L'accés i ús del lloc web www.sabateriestorras.com (en endavant, web) atorga la condició d'usuari al visitant del web i implica la total acceptació sense reserves per part de l'Usuari d'aquestes condicions d'ús. En cas de no acceptació, preguem no utilitzi la web.


Propietat intel · lectual i industrial
La Web i els seus continguts, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il · lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial (i) són propietat i titularitat de Sabateries TORRAS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la Web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.


En cap cas s'entendrà que Sabateries TORRAS concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i escrita de Sabateries TORRAS o dels titulars corresponents.


L'usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'Usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Sabateries TORRAS.


Obligacions dels Usuaris
Amb caràcter general els usuaris hauran d'obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar el Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Web , els béns o drets de Sabateries TORRAS, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.


Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús de la Web, l'Usuari està obligat a:


a) Facilitar informació veraç sobre les dades requerides en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats.


b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.


c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Sabateries TORRAS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Sabateries TORRAS o en general de qualsevol tercer.


d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.


e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.


f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Sabateries TORRAS, els nostres proveïdors o tercers.


g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.


Protecció de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari que les seves dades personals són incorporades en fitxers propietat de Sabateries TORRAS amb fins de gestió de clients i fins de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, correu electrònic o altres mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del grup Sabateries TORRAS.


Per a finalitats directament relacionades amb les finalitats indicades en l'apartat anterior, les dades de l'usuari podran ser cedides a altres empreses del grup Sabateries TORRAS, que poden estar localitzades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), inclosos aquells països que no tenen un nivell equiparable de protecció de dades.


L'usuari només pot utilitzar el web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'Usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Sabateries TORRAS.


L'Usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades a Sabateries TORRAS.


Cookies
La nostra web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors i utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que contenen informació i que els llocs web envien a l'ordinador de l'Usuari quan està navegant per aquests.


Les cookies ens ajuden a millorar la nostra web ia oferir una experiència de navegació millor i més personalitzada. En concret, ens permeten:


1.Almacenar informació sobre les teves preferències i personalitzar la nostra web d'acord amb els teus interessos particulars.
2.Recordar els productes que has seleccionat i introduït anteriorment a La teva Borsa.
3.Acelerar teves cerques.
4.Reconocer l'ordinador quan l'usuari torna de nou a la nostra web.
5.Recoger dades derivades del trànsit i la interacció dels usuaris al nostre web per identificar tendències i amb finalitats estadístiques.


L'usuari pot negar-se a acceptar galetes activant la configuració al navegador que permet refusar galetes. No obstant això, si desactives galetes podríeu no tindràs accés a moltes de les funcionalitats del nostre web i alguns dels serveis poden no funcionar correctament.


Enllaços a pàgines web de tercers
Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins comercials a pàgines web alienes a Sabateries TORRAS, que permetin l'accés a la nostra web, sense el consentiment previ de Sabateries TORRAS.En cap cas l'existència de hiperenllaços en llocs web aliens a la nostra web implicarà l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Sabateries TORRAS dels seus continguts o serveis.


En qualsevol cas, Sabateries TORRAS no es responsabilitza de l'ús o el contingut de webs de tercers que puguin enllaçar amb la Web.


Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les condicions d'ús de la web es sotmeten a la legislació espanyola i les controvèrsies sorgides d 'aquestes es resoldran davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya, els quals tindran competència exclusiva i excloent davant de qualsevol altre fur. Això s'efectua sense perjudici de la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'Usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el que preveu la Llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.


Contacte amb Sabateries TORRAS
Per qualsevol pregunta o incidència amb l'ús de la web, pots contactar amb Sabateries TORRAS: al telèfon +34 93 7885818 de dilluns a divendres (excepte festius) de 10:00 a 19:00 h.

a través de la secció contacte del web.

per correu electrònic, enviant el teu missatge a info@sabateriestorras.com